DCE logo Microsoft Imagine Premium
dříve DreamSpark Premium a předtím MSDN Academic Alliance

licence placená Katedrou řídicí techniky ČVUT-FEL Praha
FEL logo
 

Novinky a důležité informace:

 • 17.12.2015 - - Katedra řídicí techniky zaplatila pro své studenty licenciMicrosoft Imagine Premium
 • 1.1.2013 - Katedra řídicí techniky zaplatila pro své studenty licenci DreamSpark Premium

O programu Microsoft Imagine Premium - dříve MSDN AA

 • Microsoft Imagine - dříve DreamSpark nebo MSDN Academic Alliance označuje licenční program společnosti Microsoft, jímž se dává neomezené množství licencí na vybrané vývojové produkty, které lze využívat sice jen pro výukové a výzkumné účely, ale zato nejen ve svých učebnách, laboratořích a na počítačích učitelů, ale lze rovněž poskytnout licence i studentům k instalaci na jejich domácí počítače.
 • Základní licence Microsoft Imagine-je poskytována bezplatně vyučujícím i studentům všech stupňů škol. Způsob přihlášení najdete třeba na http://www.civ.cvut.cz/info/info.php?&did=770
 • Microsoft Imagine Premium představuje rozšířenou licenci, která se již neposkytuje zadarmo, ale nutno ji platit. Nepříděluje se na celou fakultu, ale pouze jednotlivým katedrám. Plátce licence, k níž se vztahují tyto stránky, je Katedra řídicí techniky. - ta smí poskytnout Microsoft Imagine Premium produkty jen studentům, kteří si zapsali aspoň jeden její počítačově orientovaný předmět.
 • Pokud někdo nesplňuje podmínku na naší katedře, nemůže licenci dostat.
 • Pozn. Katedra řídicí techniky nezná ostatní plátce Microsoft Imagine Premium , a tak nemůže zájemcům sdělit, kam se lze obrátit

 

 Vstupní bod Microsoft Imagine Premium pro rozšířenou licenci placenou Katedrou řídicí techniky.

Co je v Microsoft Imaginea Microsoft Imagine Premium ?

 • Licence DreamSpark odporuje výuku vývoje aplikací. Neobsahuje proto většinu součástí Microsoft Office (FrontPage, Word, Excel, Powerpoint...) nebo aplikace pro domácí uživatele. Zato nabízí serverové produkty  (Windows Server, SQL Server...), Visual Studio Professional
 • Microsoft ImaginePremiun navíc zahrnuje klientské operační systémy Windows (XP. 7, 8) a dále  pro Visual Studio  verze Premium a Ultimate a některé další nástroje - porovnání viz. - https://www.dreamspark.com/institution/subscription.aspx
   

Kdo může využít rozšířenou licenci Premium placenou Katedrou řídicí techniky

 • Studenti Katedry řídicí techniky pro své domácí počítače, pokud si během svého studia zapsali alespoň jeden počítačově orientovaný předmět katedry, u něhož se předpokládalo využití vývojových nástrojů Microsoft. Zatím jedná o předměty A0M35PII,   35NAZ, 35POS,  a dále o bakalářské a diplomové práce, projekty v týmu a semestrální práce, tj. o předměty 35BP, 35PTO, 35DP, 35PMT, 35SP a 35SEM.
 • Doktorští studenti Katedry řídicí techniky na své počítače.
 • Učitelé Katedry řídicí techniky, ovšem jen ti, kteří učí alespoň jeden odborný předmět katedry, si mohou instalovat software na své domácí počítače a počítače v kancelářích.
 • Výzkumné laboratoře a  počítačové učebny Katedry řídicí techniky.
 • Poskytnutý software lze používat i po skončení studia FEL. Student však nedostane již žádné další aktualizace a jeho licence následně zaniknou při první reinstalaci produktu nebo výměně počítače.
 • Katedra řídicí techniky v žádném případě nezaregistruje na svou licenci, tj. Microsoft Imagine Premium placenou ze svých prostředků,  studenty, kteří nemají zapsaný některý z uvedených předmětů (jde o licenční podmínky Microsoftu).

Žádné z výše uvedených použití nesmí ale odporovat povoleným možnostem využití MSDN AA programu a nesmí též odpovídat některému ze zakázaných využití programu – viz dále.

Povolené využití programu získaného z Microsoft Imagine

 • Pro účely a podporu výuky a neziskového či grantového výzkumu v oboru informatika.

Nedovolené použití produktu získaného z Microsoft Imagine:

 • Pro ziskový výzkum (např. při zapojení firem) a výuku (např. školení externích subjektů).
 • Jako terminál určený pouze pro přístup k Unixu/Linuxu (ve smyslu převažující využití – není samozřejmě problém číst maily na AISE).
 • Pro činnost v rámci fakulty, která nesouvisí s výzkumem či výukou (např. ekonomika, správa sítí či jiná infrastruktura).
 • Operační systémy Windows nelze nainstalovat jako samostatné, ale nutno na počítač instalovat ještě další produkt získaný z Microsoft Imagine, např. SQL server, Visual Studio apod.

Jak se zaregistrovat na Microsoft Imagine Premium?

Pokud spadáte pod oprávněné uživatele, viz. odstavec výše, stačí napsat email email na adresu msdnaa@susta.cz , v němž uvedete, který předmět, z výše uvedených, studujete na Katedře řídicí techniky.

 Žádost musí být bezpodmínečně odeslaná z fakultního emailu fel.cvut.cz.

Tam dostanete i příslušné registrační údaje. Na každý email odpovídám. Pokud tedy nedostanete odpověď do 2-3 pracovních dnů, zřejmě se Vaše zpráva ztratila, často mizí na spamových filtrech, nebo jste uvedli neplatný email. Pošlete tedy znovu.

POZOR: Žádost musíte odestat v tom semestru, ve kterém navštěvujete nějaký předmět z výše uvedeného seznamu. MSDN AA program je totiž určený jako podpora pro výuku předmětů.