FPGA - veřejné dokumenty ke stažení

Czech page

Návody v češtině PRO LSP

 • Apolos_V11.pdf - prerekvizita shrnující znalosti, které by studenti měli ovládat před absolvováním kurzu. Nebudou se již vysvětlovat na přenáškách.
 •  VytvoreniProjektuProQuartus.pdf- návod k vytvoření a konfiguraci projektu v podobě vhodné pro práci s deskou DE2 a importování přiřazení vývodů (pin assignments). Nutno prostudovat - bude potřebovat ve cvičení.
 • newCircuitDesignWithVHDL_dataflow_and_structural_cz_V11.pdf  (2019) - Úvod do VHDL psaného stylem dataflow a structural v prostředí Quartus II.  verze 1.1 - na přednáškách se bude předpokládat jeho částečná znalost, bude předem upozorněno. Zdrojové kódy úloh řešených v textu: CircuitDesignWithVHDL_dataflow_and_structural_codes.zip
 • VybranaHlaseniPrekladaceQuartus.pdf - popis nejčastějších chyb s rozborem jejich příčiny a návody na odstranění. Dokument doporučujeme zběžně prostudovat pro seznámení s obsahem a poté používat - ušetříte si čas.

Návody v angličtině pro řešené úlohy v LSP

Popisy VHDL

 • The Low-Carb VHDL Tutorial (Autor Bryan Mealy, 87 stran) - Jak již napovídá název "Low Carbon", jde o maximálně stručný popis VHDL, ovšem se spoustou příkladů. Uvítají všichni, kteří neradi čtou knihy.
 • VHDL Handbook - formát skládanky, velmi stručná reference.
 • VHDL 1993 - reference manual (Mentor Graphics, 502 stran) - referenční manuál verze VHDL 1993 používané v LSP, celkem 502 stran - rozhodně se nehodí jako učebnice ani pro prvotní studium, ale hodí se jako reference k hlubšímu studiu.
Interní materiály: Studenti předmětu LSP najdou další interní materiály na stránce předmětu, přístupné po přihlášení heslem do KOSu přes službu FelId.

Kopie vybrané dokumentace z webu Altera

Quartus II Tutorials

 • Quartus II Introduction Using Schematic Designs PDF
  - úvod do používání symnolického editoru, simulace obvodů a nahrání do desky, vhodné pro počáteční studium.
 • Introduction to Quartus II Simulation PDF
  - ukázka použití interního simulátoru pro obvod napsaný ve VHDL - hodí se v pozdějších částech.
 • Signal Tap II Logic Analyzer PDF
  - analýza obvodu přímo nahraného do desky pro pokročilejší uživatele.

Altera NIOS

Pokročilejší materiály v angličtině

ModelSim Tutorials - pro pokročilejší části kurzu

 • Using ModelSim to Simulate Logic Circuits PDF    Design Files
  - podobný popis použití funkční simulace obvodu napsaného ve VHDL.
 • Introduction to ModelSim's Graphical Waveform Editor PDF
  obecnější popis grafického rozhraní ModelSim.

Starší beta verze video kurzů (dnes spíš už jen archivní význam) - pro přehrání swf Vám stačí pouze Adobe Flash Player verze 10 a vyšší; pro přehrání interaktivního pdf potřebujete ještě AcrobatReader